Search results will appear here

Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ

NGUYỄN VĂN VŨ

Bác sĩ phụ sản

Chuyên khoa: Khoa phụ sản

BS CKI Nguyễn Văn Vũ Bác sĩ khoa Phụ Sản Quá trình công tác - Bác sĩ Phụ sản Bệnh...

NGUYỄN T.BÍCH NGỌC

Bác Sĩ Phụ Sản

Chuyên khoa: Khoa Phụ Sản

TTUT.BS CKII Nguyễn Bích Ngọc Chuyên gia sản phụ khoa Nguyên Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Thanh Nhàn. Quá...

TRẦN THỊ LÂM

Bác Sĩ Phụ Sản

Chuyên khoa: Khoa Phụ Sản

BSCKI Trần Thị Lâm  Chuyên gia sản phụ khoa Quá trình công tác - Trung tâm sinh đẻ kế hoạch...

NGUYỄN TUẤN ANH

Bác Sĩ Phụ Sản

Chuyên khoa: Khoa phụ sản

 BS CKII  Nguyễn Tuấn Anh Chuyên gia sản phụ khoa Nguyên Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Xây Dựng Quá...

NGUYỄN HUY BẠO

Bác sĩ phụ sản

Chuyên khoa: Khoa phụ sản

TTND.TS.BS CKII Nguyễn Huy Bạo Chuyên gia sản phụ khoa Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Quá...

NGUYỄN ĐỨC THUẤN

Trưởng khoa Phụ Sản

Chuyên khoa: Khoa Phụ Sản

TTUT. BS CKII Nguyễn Đức Thuấn Trưởng Khoa Phụ Sản  Nguyên trưởng khoa Sản II, Bệnh viện Phụ Sản Trung...

12/12/2020

TTND.TS.BS CKII Nguyễn Huy Bạo Chuyên gia sản phụ khoa Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Quá... .

Điện thoại tư vấn
Vui lòng để lại số điện thoại, Bác sĩ sẽ liên hệ với bạnngay khi có thông tin!

    Hội thảo tiền sản - Dinh dưỡng trong thai kỳ